અમારા વિશે

Jasp Information Solutions is a boutique data analytics consulting firm focused on delivering Business Intelligence and Performance Management solutions to its client partners. We partner with our clients to assist them in services such as BI strategy, design, architecture, development and implementation of data warehouse and other business intelligence and analytics solutions. We work with Fortune 500 companies to define, design, build and support any solution that transforms data into valuable information for more informed decision-making to enhance their financial and operational performance.

શા માટે યુ.એસ. માટે કામ

Our invitation is to those who are excited about taking the path less chosen, for the more entrepreneurial folks among you. It is for those who are keen to build a world-class company with world-class services, processes, customer base and culture. It is for those of you with a keenness and ability to sacrifice a bit of the present with conviction about a better future for yourself and others that you may service through your work. What can we offer: • Plenty of learning opportunities for taking up new technologies and to even contribute in building the organization • Potential on-site work opportunity at our Indian, Middle-East and U.S based clients’ sites • Varied experience across functions depending on how much you are willing to take on

અમે યુવાનો માટે શું શોધી રહ્યા છીએ

• Passion to learn and grow • Strong interpersonal skills, including written and oral communication skills. • Comfortabe dealing with ambiguity and the ability to work independently • Working knowledge of MS Excel • Strong quantitative, analytical and data gathering skills

ઑફિસનું સ્થાન
Visakhapatnam , Plot No. 208 MVP Double Road Sector 4 MVP Colony , 530017
Popularity address map


(નવીનતમ અપડેટ્સ, સમાચાર અને જોબની તકો મેળવવા માટે આજે આ પ્રતિભા સમુદાયમાં જોડાઓ!)
Jasp Information Solutions https://www.static-contents.youth4work.com/y4w/Images/CompColleges/20190422164901.png?v=20190422164901'
Plot No. 208 MVP Double Road Sector 4 MVP Colony,Visakhapatnam-530017,Andhra Pradesh,India Plot No. 208 MVP Double Road Sector 4 MVP Colony,Visakhapatnam-530017,Andhra Pradesh,India Andhra Pradesh 530017 India
શું તમે ભરતી કરો છો?
Jasp Information Solutions માં રુચિ ધરાવો છો?
અમારી કંપની અને સંસ્કૃતિ વિશે વધુ જાણો