• 11-ನವೆಂಬರ್-2020

About the job

data entry typing

ಕೆಲಸದ ವಿವರ

Work - English Typing Work In Ms Word (Work From Home)
Income - Upto 30,000 Per Month
For More Details Whatsapp No. 8449546971

ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಕಾರ

ಅರೆಕಾಲಿಕ

ಸ್ಥಳ

work from home

Popularity address map
Data Typing Services ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ?
ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಕೋರ್ಸ್

Recommended course

Job location
MS Access XP

Recommended course

Job location
Excel 2010 - Advanced Training

Recommended course

Job location
MS PowerPoint 2010

Recommended course

Job location
Learn MS Access 2010
ನೀವು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ*