ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುಡುಕಾಟ: English Language

English Language jobs


Browse Jobs by Companies
Abhinav Outsourcings Pvt Ltd (1 Jobs) Aglasem Edutech Pvt Ltd (1 Jobs) AGMA Health Foods LLP (1 Jobs) Alliances Galore Pvt Ltd (1 Jobs) Ananta Multiventures (1 Jobs) Astral Consulting Ltd (1 Jobs) ATPL (1 Jobs) Avhan Technologies (1 Jobs) Blossoms Soft Solutions Pvt Ltd (1 Jobs) BrokenGlass Designs (1 Jobs) Care India (2 Jobs) cirrologix technologies Pvt ltd (1 Jobs) Comnte Development India (1 Jobs) Complykaro Services Private Limited (1 Jobs) Conceptify Group (1 Jobs) CyberGenie Cops (1 Jobs) DECENT CONSULTANCY (1 Jobs) Fantasy Career Services Privet Limited (1 Jobs) Ganesha Tours and Travels (1 Jobs) Good Karma Information Technologies Pvt Ltd (2 Jobs) Good Shepherd HR Solutions (1 Jobs) GradValley Data Science (1 Jobs) Gramin HealthCare (1 Jobs) Guruface Inc (1 Jobs) GX (1 Jobs) HACER SOFTWARE SOLUTIONS PVT LTD (1 Jobs) INDUSTRIAL PROJECT SOLUTION (1 Jobs) Innover Systems Pvt Ltd (1 Jobs) INTEGRATED TELENET SERVICES N CONTRACTS (1 Jobs) IT Contractors Private Limited (1 Jobs) Jaipur Hotel And Restaurant New (1 Jobs) Jemy Infotech (1 Jobs) Jetking (1 Jobs) Job Angles Recruitment services (1 Jobs) Job Revolution Recruitment Services Pvt Ltd (1 Jobs) JobsForEditors (3 Jobs) kamyahomes (1 Jobs) KAPIL (1 Jobs) Login Infotech Private Limited (1 Jobs) Margdarshak Career Developers (1 Jobs) MOBILE STREET LLP (1 Jobs) Monica Bhardwaj (1 Jobs) NCRA (1 Jobs) New horizon search (1 Jobs) NVN Educational Institutions (1 Jobs) Pentagon Consultancy Services Bangalore (1 Jobs) PEOPLESKILLSMANAGEMENT H R SOLUTIONS (1 Jobs) PERLC TRUST (1 Jobs) PT Aneka Tambang Tbk (1 Jobs) Radiance Vision (1 Jobs) RADISE INDIA PRIVATE LIMITED (1 Jobs) SAMPLE JUNCTION (1 Jobs) SIA GROUP (1 Jobs) Siana International (1 Jobs) Smart call center (1 Jobs) smartwork recruitment services (3 Jobs) SPES Manning Solutions (2 Jobs) Sportswave AG (1 Jobs) Talent4Assure Assessment Service Private Limited (1 Jobs) The HREPC (1 Jobs) The Machine Maker (1 Jobs) ThiDiff Technologies (1 Jobs) Top Recruiter (1 Jobs) Toppr (1 Jobs) TWF Flours (1 Jobs) ulead consultancy (2 Jobs) Ventus Aerospace (4 Jobs) Vesture Soft (1 Jobs) Victory Management Consulting Services (1 Jobs) Zealtutor (1 Jobs)
Ventus Aerospace (4 Jobs) JobsForEditors (3 Jobs) smartwork recruitment services (3 Jobs) Care India (2 Jobs) Good Karma Information Technologies Pvt Ltd (2 Jobs) SPES Manning Solutions (2 Jobs) ulead consultancy (2 Jobs) Abhinav Outsourcings Pvt Ltd (1 Jobs) Aglasem Edutech Pvt Ltd (1 Jobs) AGMA Health Foods LLP (1 Jobs) Alliances Galore Pvt Ltd (1 Jobs) Ananta Multiventures (1 Jobs) Astral Consulting Ltd (1 Jobs) ATPL (1 Jobs) Avhan Technologies (1 Jobs) Blossoms Soft Solutions Pvt Ltd (1 Jobs) BrokenGlass Designs (1 Jobs) cirrologix technologies Pvt ltd (1 Jobs) Comnte Development India (1 Jobs) Complykaro Services Private Limited (1 Jobs) Conceptify Group (1 Jobs) CyberGenie Cops (1 Jobs) DECENT CONSULTANCY (1 Jobs) Fantasy Career Services Privet Limited (1 Jobs) Ganesha Tours and Travels (1 Jobs) Good Shepherd HR Solutions (1 Jobs) GradValley Data Science (1 Jobs) Gramin HealthCare (1 Jobs) Guruface Inc (1 Jobs) GX (1 Jobs) HACER SOFTWARE SOLUTIONS PVT LTD (1 Jobs) INDUSTRIAL PROJECT SOLUTION (1 Jobs) Innover Systems Pvt Ltd (1 Jobs) INTEGRATED TELENET SERVICES N CONTRACTS (1 Jobs) IT Contractors Private Limited (1 Jobs) Jaipur Hotel And Restaurant New (1 Jobs) Jemy Infotech (1 Jobs) Jetking (1 Jobs) Job Angles Recruitment services (1 Jobs) Job Revolution Recruitment Services Pvt Ltd (1 Jobs) kamyahomes (1 Jobs) KAPIL (1 Jobs) Login Infotech Private Limited (1 Jobs) Margdarshak Career Developers (1 Jobs) MOBILE STREET LLP (1 Jobs) Monica Bhardwaj (1 Jobs) NCRA (1 Jobs) New horizon search (1 Jobs) NVN Educational Institutions (1 Jobs) Pentagon Consultancy Services Bangalore (1 Jobs) PEOPLESKILLSMANAGEMENT H R SOLUTIONS (1 Jobs) PERLC TRUST (1 Jobs) PT Aneka Tambang Tbk (1 Jobs) Radiance Vision (1 Jobs) RADISE INDIA PRIVATE LIMITED (1 Jobs) SAMPLE JUNCTION (1 Jobs) SIA GROUP (1 Jobs) Siana International (1 Jobs) Smart call center (1 Jobs) Sportswave AG (1 Jobs) Talent4Assure Assessment Service Private Limited (1 Jobs) The HREPC (1 Jobs) The Machine Maker (1 Jobs) ThiDiff Technologies (1 Jobs) Top Recruiter (1 Jobs) Toppr (1 Jobs) TWF Flours (1 Jobs) Vesture Soft (1 Jobs) Victory Management Consulting Services (1 Jobs) Zealtutor (1 Jobs)

ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಕುರಿತು ಮೋಜು ಸಂಗತಿಗಳು English Language ವೃತ್ತಿಪರರಿಗಾಗಿ

ಜಾಬ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಗ್ಗೆ - ಇವೆ ಒಟ್ಟು 81 (0.19%) ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ENGLISH LANGUAGE ಒಟ್ಟು 43335 ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಔಟ್. ENGLISH LANGUAGE ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗುವಂತಹ ಈ 70 ಕಂಪನಿಗಳು ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಿ.
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವವರ ಬಗ್ಗೆ - ಈ 234131 (8.23%) ಸದಸ್ಯರು ಕೆಲಸದ ಯುತ್ ಒಟ್ಟು 2844917 ಗಳಲ್ಲಿ 4 ಹೊಂದಿವೆ 43335. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯೌವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ 4 ಕೆಲಸದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮುಂದೆ ಬರಲು, ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಭವನೀಯ 2890.51 ಸಂಭವನೀಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವವರು ಫಾರ್ ENGLISH LANGUAGE. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೆಳಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.
ಹೆಚ್ಚು ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಜಾಬ್ಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ, ಅದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಜಾಬ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸರಾಸರಿ, ಪ್ರತಿ ENGLISH LANGUAGE ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಗಾಗಿ ಸಂಭವನೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ 2890.51 ಇವೆ.;

Talent Demand vs. Supply

ಸರಬರಾಜುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂತರವಿದೆ ಅಂದರೆ English Language ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಜಾಬ್ ಅನ್ವೇಕರ್ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವಿನ ಅನುಪಾತವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವಿದೆ. .

ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವವರು - ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

0.19%
ಉದ್ಯೋಗಗಳು
8.23%
ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವವ

English Language ಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವವರ ಸರಾಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸರಾಸರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ.

ಅನುಭವ ಶ್ರೇಣಿ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 0 ವರ್ಷಗಳು.
117833
ಹೊಸತನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ 0-3 ಕಿಲೋ.
47006
ಮಧ್ಯ 3-7 Yrs.
54272
7 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ.
15020

world ನಲ್ಲಿ English Language ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗಳು

Top Recruiter Blossoms Soft Solutions Pvt Ltd Margdarshak Career Developers Toppr Zealtutor +70
ಕಂಪನಿಗಳು

ಈ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ನವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಜೊತೆ ಯುವ

Ajay Kumar Ranjith Nanda Rashmi Bhavesh Sunil Rahate Shivesh Gupta +234131
ಯುವ ಜನ

ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಯುವತ್ವರ್ಕ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.  • ಪ್ರಶ್ನೆ:
  • +91 11 64000230  ಅಥವಾ
  • support@youth4work.com
  • ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ