ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುಡುಕಾಟ: English Language

Latest English Language jobs | Youth4work


Browse Jobs by Companies
4EverCloud Resources and Technologies Pvt Ltd (1 Jobs) Aarohan Communications (2 Jobs) Aarushi Infotech (1 Jobs) Abacus Management Consultants Pvt Ltd (1 Jobs) Abhishek Raina And Associates (1 Jobs) Acclive Infotech P Ltd (1 Jobs) Aditi Technology (3 Jobs) ads hr consultants (1 Jobs) Ambitious Global (1 Jobs) Ampcus Tech PVT LTD (1 Jobs) amplus (1 Jobs) Amritara Hotels and Resorts (1 Jobs) Ananta Multiventures (1 Jobs) AptHire HR Solutions (1 Jobs) Aquarian Management Services (1 Jobs) Astral Consulting Ltd (1 Jobs) ATIBHA INSURANCE AGENCY AND CONSULTANCY SERVICES (3 Jobs) Bhoomi Software Solutions (1 Jobs) Blossoms Soft Solutions Pvt Ltd (5 Jobs) BM English Speaking Institute Pvt Ltd (2 Jobs) BRAK COMPUTER TRAINING CENTER (1 Jobs) C Tech Rc Design India Pvt Ltd (1 Jobs) CINEOM BROADCAST INDIA PVT LTS (1 Jobs) Cognitivemobile Technologies Pvt Ltd (2 Jobs) Concentrix (1 Jobs) Crystal Portable Cabins (1 Jobs) DCC PROMOTERS PVT LTD (1 Jobs) Differential Edge (1 Jobs) Documents (1 Jobs) DR FROEB INDIA PVT LTD (1 Jobs) DREAM DESTINATIONS TOURS AND CRUISE (1 Jobs) eAge edusolutions pvt ltd (1 Jobs) earthcareergrow (1 Jobs) ekakin technologies (1 Jobs) ELIXIR ENGINEERING (1 Jobs) Emerge Brainstrom Private Limited (1 Jobs) Exalca Technology Pvt Ltd (1 Jobs) Excell biosolutions (1 Jobs) Ezzus India (1 Jobs) fairsdeal (2 Jobs) Fast and Furious Consulting (1 Jobs) Finomis Digital Marketing training Institute (1 Jobs) Fintrics pvt Ltd (1 Jobs) Firmdale Hotel (2 Jobs) Ganesha Tours and Travels (1 Jobs) Gateway Software Solutions (1 Jobs) Genius Abacus and Vedic Maths (2 Jobs) Global Automation I Private Limited (1 Jobs) Global Documentation Center (2 Jobs) Govt Jobs Portal (1 Jobs) GradValley Data Science (1 Jobs) GreatCoach Solutions (2 Jobs) GX (1 Jobs) Hello Aviation (3 Jobs) HEXAMINE TECHNOLOGIES PVT LTD (1 Jobs) HiTech Bay Inc (1 Jobs) HIYA TechSolutions Private Limited (35 Jobs) igus India Pvt ltd (1 Jobs) IMPOF IT SOLUTION PVT LTD (1 Jobs) INDEX POWER CENTRE (1 Jobs) Indianmoneymaster (1 Jobs) INDUSTRIAL PROJECT SOLUTION (1 Jobs) Infozzle Software Solutions Pvt Ltd (1 Jobs) INTEGRATED TELENET SERVICES N CONTRACTS (1 Jobs) IT Contractors Private Limited (1 Jobs) JAGDISH STORE (1 Jobs) Jaipur Hotel And Restaurant New (1 Jobs) JAPAN METAL BUILDING SYSTEMS PVT LTD (1 Jobs) Jetking (1 Jobs) JOB GURU The Placement Consultants (1 Jobs) JOBS n TA (1 Jobs) JobsForEditors (1 Jobs) JOIN LEADER CHEMTECH PVT LTD (1 Jobs) Jupiter Jobs pvt Ltd (1 Jobs) Kakatiya Institutions (1 Jobs) kamyahomes (1 Jobs) Kaspon Techwork (1 Jobs) KcreativeWriting (1 Jobs) KFC India (2 Jobs) lateral infotech (3 Jobs) Livec (1 Jobs) LivePeppy (2 Jobs) Login Infotech Private Limited (1 Jobs) lucent (1 Jobs) MOBILE STREET LLP (1 Jobs) My Tour Planners (1 Jobs) MyGeeksWorld Services pvt ltd (1 Jobs) Myriad Solutionz (1 Jobs) Nationsroot Inc (1 Jobs) NCRA (1 Jobs) nulearn (1 Jobs) Oasis International (1 Jobs) Optimism IT Solutions (1 Jobs) PASSION INFOTECH PVT LTD (2 Jobs) Pauls Aviation Academy (1 Jobs) PERLC TRUST (1 Jobs) PixArt Multimedia (1 Jobs) PRIMEPEOPLES ENGINEERING PVT LTD (2 Jobs) Prince Enlightened (1 Jobs) Professionals HUB (2 Jobs) R AND R (1 Jobs) Radiance Vision (1 Jobs) Radion Equipments Pvt Ltd (1 Jobs) Rankfrog (1 Jobs) Sabakuch India LLP (1 Jobs) SAKSHAM INNOVATIONS PVT LTD (1 Jobs) Samanvii Digimedia Art And Solutions Pvt Ltd (2 Jobs) SAMPLE JUNCTION (1 Jobs) Sanctus (5 Jobs) SAS Associates (1 Jobs) Siva Residency (1 Jobs) Skilledge (1 Jobs) smartwork recruitment services (3 Jobs) Solace Solutions LLP (1 Jobs) Sparon Enterprises India Pvt Ltd (1 Jobs) SSIM Dwarka (2 Jobs) Student Tutorial (2 Jobs) Study Springs Pvt Ltd (1 Jobs) Syrow Pvt Ld (1 Jobs) Teleysia Network pvt ltd (2 Jobs) Terra Education (1 Jobs) the banyan (5 Jobs) The Fashion Enterprise (1 Jobs) The HREPC (1 Jobs) The Medi Help Elder Care Of India (1 Jobs) ThiDiff Technologies (1 Jobs) Thomson Digital (1 Jobs) TMC (1 Jobs) Top Recruiter (1 Jobs) Treebo Hotels (1 Jobs) tripsquare in (1 Jobs) TWF Flours (1 Jobs) Unique HR Solutions Pvt Ltd (1 Jobs) Unique Metrics (1 Jobs) Ventus Aerospace (4 Jobs) Vitraag Tutorials (1 Jobs) Voodoo Travel Pvt Ltd (1 Jobs)
HIYA TechSolutions Private Limited (35 Jobs) Blossoms Soft Solutions Pvt Ltd (5 Jobs) Sanctus (5 Jobs) the banyan (5 Jobs) Ventus Aerospace (4 Jobs) Aditi Technology (3 Jobs) ATIBHA INSURANCE AGENCY AND CONSULTANCY SERVICES (3 Jobs) Hello Aviation (3 Jobs) lateral infotech (3 Jobs) smartwork recruitment services (3 Jobs) Aarohan Communications (2 Jobs) BM English Speaking Institute Pvt Ltd (2 Jobs) Cognitivemobile Technologies Pvt Ltd (2 Jobs) fairsdeal (2 Jobs) Firmdale Hotel (2 Jobs) Genius Abacus and Vedic Maths (2 Jobs) Global Documentation Center (2 Jobs) GreatCoach Solutions (2 Jobs) KFC India (2 Jobs) LivePeppy (2 Jobs) PASSION INFOTECH PVT LTD (2 Jobs) PRIMEPEOPLES ENGINEERING PVT LTD (2 Jobs) Professionals HUB (2 Jobs) Samanvii Digimedia Art And Solutions Pvt Ltd (2 Jobs) SSIM Dwarka (2 Jobs) Student Tutorial (2 Jobs) Teleysia Network pvt ltd (2 Jobs) 4EverCloud Resources and Technologies Pvt Ltd (1 Jobs) Aarushi Infotech (1 Jobs) Abacus Management Consultants Pvt Ltd (1 Jobs) Abhishek Raina And Associates (1 Jobs) Acclive Infotech P Ltd (1 Jobs) ads hr consultants (1 Jobs) Ambitious Global (1 Jobs) Ampcus Tech PVT LTD (1 Jobs) amplus (1 Jobs) Amritara Hotels and Resorts (1 Jobs) Ananta Multiventures (1 Jobs) AptHire HR Solutions (1 Jobs) Aquarian Management Services (1 Jobs) Astral Consulting Ltd (1 Jobs) Bhoomi Software Solutions (1 Jobs) BRAK COMPUTER TRAINING CENTER (1 Jobs) C Tech Rc Design India Pvt Ltd (1 Jobs) CINEOM BROADCAST INDIA PVT LTS (1 Jobs) Concentrix (1 Jobs) Crystal Portable Cabins (1 Jobs) DCC PROMOTERS PVT LTD (1 Jobs) Differential Edge (1 Jobs) Documents (1 Jobs) DR FROEB INDIA PVT LTD (1 Jobs) DREAM DESTINATIONS TOURS AND CRUISE (1 Jobs) eAge edusolutions pvt ltd (1 Jobs) earthcareergrow (1 Jobs) ekakin technologies (1 Jobs) ELIXIR ENGINEERING (1 Jobs) Emerge Brainstrom Private Limited (1 Jobs) Exalca Technology Pvt Ltd (1 Jobs) Excell biosolutions (1 Jobs) Ezzus India (1 Jobs) Fast and Furious Consulting (1 Jobs) Finomis Digital Marketing training Institute (1 Jobs) Fintrics pvt Ltd (1 Jobs) Ganesha Tours and Travels (1 Jobs) Gateway Software Solutions (1 Jobs) Global Automation I Private Limited (1 Jobs) Govt Jobs Portal (1 Jobs) GradValley Data Science (1 Jobs) GX (1 Jobs) HEXAMINE TECHNOLOGIES PVT LTD (1 Jobs) HiTech Bay Inc (1 Jobs) igus India Pvt ltd (1 Jobs) IMPOF IT SOLUTION PVT LTD (1 Jobs) INDEX POWER CENTRE (1 Jobs) Indianmoneymaster (1 Jobs) INDUSTRIAL PROJECT SOLUTION (1 Jobs) Infozzle Software Solutions Pvt Ltd (1 Jobs) INTEGRATED TELENET SERVICES N CONTRACTS (1 Jobs) IT Contractors Private Limited (1 Jobs) JAGDISH STORE (1 Jobs) Jaipur Hotel And Restaurant New (1 Jobs) JAPAN METAL BUILDING SYSTEMS PVT LTD (1 Jobs) Jetking (1 Jobs) JOB GURU The Placement Consultants (1 Jobs) JOBS n TA (1 Jobs) JobsForEditors (1 Jobs) JOIN LEADER CHEMTECH PVT LTD (1 Jobs) Jupiter Jobs pvt Ltd (1 Jobs) Kakatiya Institutions (1 Jobs) kamyahomes (1 Jobs) Kaspon Techwork (1 Jobs) KcreativeWriting (1 Jobs) Livec (1 Jobs) Login Infotech Private Limited (1 Jobs) lucent (1 Jobs) MOBILE STREET LLP (1 Jobs) My Tour Planners (1 Jobs) MyGeeksWorld Services pvt ltd (1 Jobs) Myriad Solutionz (1 Jobs) Nationsroot Inc (1 Jobs) NCRA (1 Jobs) nulearn (1 Jobs) Oasis International (1 Jobs) Optimism IT Solutions (1 Jobs) Pauls Aviation Academy (1 Jobs) PERLC TRUST (1 Jobs) PixArt Multimedia (1 Jobs) Prince Enlightened (1 Jobs) R AND R (1 Jobs) Radiance Vision (1 Jobs) Radion Equipments Pvt Ltd (1 Jobs) Rankfrog (1 Jobs) Sabakuch India LLP (1 Jobs) SAKSHAM INNOVATIONS PVT LTD (1 Jobs) SAMPLE JUNCTION (1 Jobs) SAS Associates (1 Jobs) Siva Residency (1 Jobs) Skilledge (1 Jobs) Solace Solutions LLP (1 Jobs) Sparon Enterprises India Pvt Ltd (1 Jobs) Study Springs Pvt Ltd (1 Jobs) Syrow Pvt Ld (1 Jobs) Terra Education (1 Jobs) The Fashion Enterprise (1 Jobs) The HREPC (1 Jobs) The Medi Help Elder Care Of India (1 Jobs) ThiDiff Technologies (1 Jobs) Thomson Digital (1 Jobs) TMC (1 Jobs) Top Recruiter (1 Jobs) Treebo Hotels (1 Jobs) tripsquare in (1 Jobs) TWF Flours (1 Jobs) Unique HR Solutions Pvt Ltd (1 Jobs) Unique Metrics (1 Jobs) Vitraag Tutorials (1 Jobs) Voodoo Travel Pvt Ltd (1 Jobs)

ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಕುರಿತು ಮೋಜು ಸಂಗತಿಗಳು English Language ವೃತ್ತಿಪರರಿಗಾಗಿ

ಜಾಬ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಗ್ಗೆ - ಇವೆ ಒಟ್ಟು 213 (0.48%) ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ENGLISH LANGUAGE ಒಟ್ಟು 44680 ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಔಟ್. ENGLISH LANGUAGE ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗುವಂತಹ ಈ 137 ಕಂಪನಿಗಳು ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಿ.
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವವರ ಬಗ್ಗೆ - ಈ 246612 (8%) ಸದಸ್ಯರು ಕೆಲಸದ ಯುತ್ ಒಟ್ಟು 3081085 ಗಳಲ್ಲಿ 4 ಹೊಂದಿವೆ 44680. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯೌವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ 4 ಕೆಲಸದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮುಂದೆ ಬರಲು, ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಭವನೀಯ 1157.80 ಸಂಭವನೀಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವವರು ಫಾರ್ ENGLISH LANGUAGE. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೆಳಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.

ಜಾಬ್ಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ, ಅದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಜಾಬ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸರಾಸರಿ, ಪ್ರತಿ ENGLISH LANGUAGE ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಗಾಗಿ ಸಂಭವನೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ 1157.80 ಇವೆ.;

Talent Demand vs. Supply

ಸರಬರಾಜುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂತರವಿದೆ ಅಂದರೆ English Language ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಜಾಬ್ ಅನ್ವೇಕರ್ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವಿನ ಅನುಪಾತವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವಿದೆ. .

ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವವರು - ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

0.48%
ಉದ್ಯೋಗಗಳು
8%
ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವವ

English Language ಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವವರ ಸರಾಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸರಾಸರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ.

ಅನುಭವ ಶ್ರೇಣಿ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 0 ವರ್ಷಗಳು.
126225
ಹೊಸತನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ 0-3 ಕಿಲೋ.
49188
ಮಧ್ಯ 3-7 Yrs.
55563
7 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ.
15636

world ನಲ್ಲಿ English Language ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗಳು

HIYA TechSolutions Private Limited Blossoms Soft Solutions Pvt Ltd Top Recruiter The Fashion Enterprise SAMPLE JUNCTION +137
ಕಂಪನಿಗಳು

ಈ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ನವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಜೊತೆ ಯುವ

Ajay Kumar Ranjith Nanda Bhavesh Sunil Rahate Rashmi Ajay Singh +246612
ಯುವ ಜನ

ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಯುವತ್ವರ್ಕ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.