ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುಡುಕಾಟ: bbm-bachelor of business management

Latest bbm ಉದ್ಯೋಗಗಳು | ಯುವಕ 4 ಕೆಲಸ

Browse Jobs by Companies
3Dexter Education Private Limited (1 Jobs) 4THYBLOC CONSULTANTS (1 Jobs) Acquire Market Research (1 Jobs) Aesthetic Interiors (1 Jobs) AJASRA HOMES PRIVATE LIMITED (1 Jobs) Akshaya Business IT Solutions Pvt Ltd (1 Jobs) AlbertLearning (1 Jobs) ALTVIEWS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED (2 Jobs) Amber Stone Pvt ltd (1 Jobs) Ankit Pulps and Boards Pvt Ltd (1 Jobs) anovip (1 Jobs) ARA Global (2 Jobs) Arque Tech (1 Jobs) ASHWASURYA REALITIES INDIA PRIVATE LIMITED (1 Jobs) Asmacs Skill (1 Jobs) Banzai Health Private Limited (1 Jobs) Belle Wears Private Limited (1 Jobs) Bluefence systems Pvt Ltd (1 Jobs) Brainamaze (1 Jobs) Brightfuture Consulting (2 Jobs) Collab Info (1 Jobs) Cruiseoneconp (2 Jobs) Culinary Communications pvt ltd (1 Jobs) Demand Nxt Business Service (1 Jobs) DSCR Techno Solutions Pvt Ltd (1 Jobs) EbizON Netinfo Pvt Ltd (1 Jobs) Edukyu (1 Jobs) Engenia (1 Jobs) Evolet Technologies (4 Jobs) Fresh Careers (4 Jobs) Future Sharp Skills Ltd (1 Jobs) Gralinum Technologies Pvt Ltd (1 Jobs) HRBot (1 Jobs) Innotech (2 Jobs) Intcom Systems Pvt Ltd (1 Jobs) International Vision Academy for Training and Coaching Ltd (1 Jobs) Jaishnav Innovations Media Marketing Solutions OPC Pvt Ltd (2 Jobs) jobsocho recruitement solutions (1 Jobs) KRV Guru (3 Jobs) LeadSense India Pvt Ltd (1 Jobs) Link Talent and Management Services (2 Jobs) Magneq software solutions (1 Jobs) Mahabir Plastic Industries (1 Jobs) manglam industries (1 Jobs) MCR (1 Jobs) Meta i Technologies (3 Jobs) MindTraits Innovations Pvt Ltd (1 Jobs) MUNSHI TECHNOLOGIES (1 Jobs) Net Business Solutions (1 Jobs) NITS Solutions (1 Jobs) Niva Nutrifoods LLP (1 Jobs) Omlet Pvt Ltd (1 Jobs) Perfect Soft Solutions (1 Jobs) Protocol Leads InfoTech Pvt Ltd (1 Jobs) PT WKS (1 Jobs) Quexst Solutions Pvt Ltd (2 Jobs) Quikhire solutions (2 Jobs) RED CREW AIR SERVICES CHINAR PARK (1 Jobs) Saicooper HRExtension Pvt Ltd (1 Jobs) Saletancy (2 Jobs) SlingPe (3 Jobs) SmartOffice Payroll and Biometric Solutions Pvt Ltd (1 Jobs) SNC MEDIA VENTURES (2 Jobs) Synnex Business Media Pvt Ltd (1 Jobs) Tendernews (1 Jobs) Tertium Technology Pvt (1 Jobs) The Wishbone (2 Jobs) Toppr Technologies Pvt Ltd (1 Jobs) Totalpro IT Solution (1 Jobs) TRAQR Technologies Pvt Ltd (1 Jobs) TRAVLOGUE INDIA PVT LTD (1 Jobs) Triangleglobal (1 Jobs) uCertify (2 Jobs) USAM Technology Solutions (1 Jobs) Vidini Technology Pvt Ltd (1 Jobs) Visuotech (1 Jobs) Webspiders Interweb Private Limited (1 Jobs) Xtracap Fintech Pvt Ltd (1 Jobs) Youth jyoti Pvt ltd (2 Jobs) Zavian Group (2 Jobs) Zensun Group (2 Jobs)
Evolet Technologies (4 Jobs) Fresh Careers (4 Jobs) KRV Guru (3 Jobs) Meta i Technologies (3 Jobs) SlingPe (3 Jobs) ALTVIEWS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED (2 Jobs) ARA Global (2 Jobs) Brightfuture Consulting (2 Jobs) Cruiseoneconp (2 Jobs) Innotech (2 Jobs) Jaishnav Innovations Media Marketing Solutions OPC Pvt Ltd (2 Jobs) Link Talent and Management Services (2 Jobs) Quexst Solutions Pvt Ltd (2 Jobs) Quikhire solutions (2 Jobs) Saletancy (2 Jobs) SNC MEDIA VENTURES (2 Jobs) The Wishbone (2 Jobs) uCertify (2 Jobs) Youth jyoti Pvt ltd (2 Jobs) Zavian Group (2 Jobs) Zensun Group (2 Jobs) 3Dexter Education Private Limited (1 Jobs) 4THYBLOC CONSULTANTS (1 Jobs) Acquire Market Research (1 Jobs) Aesthetic Interiors (1 Jobs) AJASRA HOMES PRIVATE LIMITED (1 Jobs) Akshaya Business IT Solutions Pvt Ltd (1 Jobs) AlbertLearning (1 Jobs) Amber Stone Pvt ltd (1 Jobs) Ankit Pulps and Boards Pvt Ltd (1 Jobs) anovip (1 Jobs) Arque Tech (1 Jobs) ASHWASURYA REALITIES INDIA PRIVATE LIMITED (1 Jobs) Asmacs Skill (1 Jobs) Banzai Health Private Limited (1 Jobs) Belle Wears Private Limited (1 Jobs) Bluefence systems Pvt Ltd (1 Jobs) Brainamaze (1 Jobs) Collab Info (1 Jobs) Culinary Communications pvt ltd (1 Jobs) Demand Nxt Business Service (1 Jobs) DSCR Techno Solutions Pvt Ltd (1 Jobs) EbizON Netinfo Pvt Ltd (1 Jobs) Edukyu (1 Jobs) Engenia (1 Jobs) Future Sharp Skills Ltd (1 Jobs) Gralinum Technologies Pvt Ltd (1 Jobs) HRBot (1 Jobs) Intcom Systems Pvt Ltd (1 Jobs) International Vision Academy for Training and Coaching Ltd (1 Jobs) jobsocho recruitement solutions (1 Jobs) LeadSense India Pvt Ltd (1 Jobs) Magneq software solutions (1 Jobs) Mahabir Plastic Industries (1 Jobs) manglam industries (1 Jobs) MCR (1 Jobs) MindTraits Innovations Pvt Ltd (1 Jobs) MUNSHI TECHNOLOGIES (1 Jobs) Net Business Solutions (1 Jobs) NITS Solutions (1 Jobs) Niva Nutrifoods LLP (1 Jobs) Omlet Pvt Ltd (1 Jobs) Perfect Soft Solutions (1 Jobs) Protocol Leads InfoTech Pvt Ltd (1 Jobs) PT WKS (1 Jobs) RED CREW AIR SERVICES CHINAR PARK (1 Jobs) Saicooper HRExtension Pvt Ltd (1 Jobs) SmartOffice Payroll and Biometric Solutions Pvt Ltd (1 Jobs) Synnex Business Media Pvt Ltd (1 Jobs) Tendernews (1 Jobs) Tertium Technology Pvt (1 Jobs) Toppr Technologies Pvt Ltd (1 Jobs) Totalpro IT Solution (1 Jobs) TRAQR Technologies Pvt Ltd (1 Jobs) TRAVLOGUE INDIA PVT LTD (1 Jobs) Triangleglobal (1 Jobs) USAM Technology Solutions (1 Jobs) Vidini Technology Pvt Ltd (1 Jobs) Visuotech (1 Jobs) Webspiders Interweb Private Limited (1 Jobs) Xtracap Fintech Pvt Ltd (1 Jobs)

ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಕುರಿತು ಮೋಜು ಸಂಗತಿಗಳು bbm-bachelor of business management ವೃತ್ತಿಪರರಿಗಾಗಿ

ಜಾಬ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಗ್ಗೆ - ಇವೆ ಒಟ್ಟು 110 (0.14%) ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ BBM-BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT ಒಟ್ಟು 81403 ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಔಟ್. BBM-BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗುವಂತಹ ಈ 82 ಕಂಪನಿಗಳು ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಿ.
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವವರ ಬಗ್ಗೆ - ಈ 6012 (0.13%) ಸದಸ್ಯರು ಕೆಲಸದ ಯುತ್ ಒಟ್ಟು 4606132 ಗಳಲ್ಲಿ 4 ಹೊಂದಿವೆ 81403. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯೌವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ 4 ಕೆಲಸದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮುಂದೆ ಬರಲು, ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಭವನೀಯ 54.65 ಸಂಭವನೀಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವವರು ಫಾರ್ BBM-BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೆಳಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.

ಜಾಬ್ಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ, ಅದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಜಾಬ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸರಾಸರಿ, ಪ್ರತಿ BBM-BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಗಾಗಿ ಸಂಭವನೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ 54.65 ಇವೆ.;

Talent Demand vs. Supply

ಸರಬರಾಜುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂತರವಿದೆ ಅಂದರೆ bbm-bachelor of business management ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಜಾಬ್ ಅನ್ವೇಕರ್ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವಿನ ಅನುಪಾತವು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವಿದೆ. .

ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವವರು - ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

0.14%
ಉದ್ಯೋಗಗಳು
0.13%
ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವವ

bbm-bachelor of business management ಗಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಅನುಭವ ಶ್ರೇಣಿ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 0 ವರ್ಷಗಳು.
439
ಹೊಸತನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ 0-3 ಕಿಲೋ.
702
ಮಧ್ಯ 3-7 Yrs.
3308
7 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ.
1563

world ನಲ್ಲಿ bbm-bachelor of business management ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗಳು

Evolet Technologies MindTraits Innovations Pvt Ltd ARA Global Jaishnav Innovations Media Marketing Solutions OPC Pvt Ltd Gralinum Technologies Pvt Ltd +82
ಕಂಪನಿಗಳು

ಈ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ನವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಜೊತೆ ಯುವ

Sadique Durrani Abhinav Rai G Dharani Kumar Heartwin I Hari Raghava +6012
ಯುವ ಜನ

ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಯುವತ್ವರ್ಕ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.