• 17-ಸೆಪ್ಟಂಬರ್-2020

About the job

Required web designer, Node JS, React JS

ಕೆಲಸದ ವಿವರ

Required web designer, Node JS, React JS

ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಕಾರ

ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ

ಸ್ಥಳ

225, 2nd floor, Kaveri Complex, Meerut, U.P

Popularity address map
mychatri ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ?
ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಕೋರ್ಸ್

Recommended course

Job location
Ethical Hacker and Pen tester bundle course

Recommended course

Job location
Can JS online course

Recommended course

Job location
LAMP - Linux, Apache, Mysql and PHP

Recommended course

Job location
Web Apps Using Snack JS
ನೀವು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ*