• 11-ਨਵੰਬਰ-2020

About the job

data entry typing

ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

Work - English Typing Work In Ms Word (Work From Home)
Income - Upto 30,000 Per Month
For More Details Whatsapp No. 8449546971

ਜਾਬ ਕਿਸਮ

ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ

ਸਥਾਨ

work from home

Popularity address map
Data Typing Services ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ?
ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਕੋਰਸ

Recommended course

Job location
MS Word 2010

Recommended course

Job location
Microsoft Power Point 2016

Recommended course

Job location
MS Word XP

Recommended course

Job location
MS Project 2007
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ*