insurance ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੇ the world ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਕੀ ਹੈ?

ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤਨਖਾਹ ਹੈ insurance ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਬਰੈਕਟ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ.

0-3 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੇਸ਼ਰ - ਐਂਟਰੀ ਪੱਧਰ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ 2.2 ਲੱਖ ਹੈ, ਮਿਡ ਲੈਵਲ (4-7 ਸਾਲ) ਲਈ 2.7 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ (7+ ਸਾਲ) ਲਈ 0 ਲੱਖ world ਵਿੱਚ

ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ for insurance ਨੌਕਰੀਆਂ .
ਯੁਵਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪੱਧਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ (ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਔਸਤ ਮਿੰਟ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ (ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ (ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਔਸਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ (ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ (ਲੱਖ ਰੁਪਏ)
Fresher/Entry Level (0-3 yrs) 1.0 1.9 3.8 2.6 2.2
Mid-Level Level (4-7 years) 1.8 2.1 3.8 3.2 2.7

ਹਰੇਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰ ਖਾਸ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਣ. ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ.

rss