வேலைக்கு வேட்பாளர்கள்

இது சந்தைப் படிப்பு ஆகும், இது வேலை வாய்ப்புகளை ஒப்பிடுகையில் வேலை தேடும் எண்ணிக்கையை ஒப்பிடும். வேலை ஒன்றுக்கு வேட்பாளர்கள் பகுப்பாய்வு சராசரியாக சுமார் உள்ளன என்று வெளிப்படுத்துகிறது 832.33 ஒவ்வொரு DATABASE வேலைகள் சாத்தியம் வேலை தேடுவோரின் .

திறமை கோரிக்கை மற்றும். வழங்கல்

கிடைக்கக்கூடிய database தேவை அதாவது மொத்த வேலை வாய்ப்புகளில் வழங்கல் அதாவது இருக்கும் திறமைகளை இடையே பெரிய குறைபாடாகும் உள்ளது.
உள்ளன 21 (0.03%) DATABASE மொத்த 4592054 இல் இளைஞர்கள் பதிவு வெளியே திறமையுடையவராக 17479 (0.03%) இளைஞர்களுக்கு ஒப்பிடுகையில் படிவங்களின் மொத்த 80824 வேலை வாய்ப்புகளை வெளியே வேலைகள் நடைமேடை. .

வேலை தேடுவோர்க்கு எதிராக வேலைகள் - பகுப்பாய்வு

0.03%
வேலைகள்
0.38%
வேலை தேடுபவர்

database க்கான வேலைவாய்ப்புகளின் சராசரி எண்ணிக்கை, சராசரியாக வேலைகள் கிடைக்கவில்லை. எனவே நீங்கள் கடுமையான போட்டியைக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள்.

அனுபவம் வரம்பு

மாணவர் 0 ஆண்டுகள்.
3271
புத்துணர்ச்சி 0-3 Yrs.
6902
மத்திய 3-7 வாரங்கள்.
5706
7 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மூத்தவர்.
1600

பணியமர்த்தல் database இல் வல்லுநர் நிறுவனங்கள் உலக

Evolet Technologies Virtual Schematics Pvt Ltd Tarsha Systems Pvt Ltd Blue Water Trade Winds Private Limited Freedom from Diabetes +16
நிறுவனங்கள்

இந்த நிறுவனங்களைப் பின்தொடர்ந்து, மேம்படுத்தப்பட்டு, எச்சரிக்கைகள் கிடைக்கும். அனைத்து நிறுவனங்கள் கண்டறியவும் இங்கு

database இல் திறன்-பெட்டிகளுக்கு இளைஞர் உலக

Ravindra Kumar Yadav Jitendra Kumar Saxena Shivam Tiwari Sandeep Tripathi Nidhi Gupta +17479
இளைஞர்

இலவசமாக பதிவு செய்வதன் மூலம் நிறுவனங்களுக்கு உங்கள் சுயவிவர காட்சிப்படுத்தவும் இளைஞர் 4 வேலை அது முதலாளிகள் பணியமர்த்த வேலை கோருவோரை இந்த மேடையில் தத்தம்முடைய திறமைகளைக் வது செய்து தனிப்பட்டோர் உண்மையில் எளிதாக்குகிறது.

rss