• 11-నవంబర్-2020

About the job

data entry typing

ఉద్యోగ వివరణ

Work - English Typing Work In Ms Word (Work From Home)
Income - Upto 30,000 Per Month
For More Details Whatsapp No. 8449546971

ఉద్యోగం రకం

పార్ట్ టైమ్

నగర

work from home

Popularity address map
Data Typing Services లో ఆసక్తి ఉందా?
మా సంస్థ మరియు సంస్కృతి గురించి మరింత తెలుసుకోండి.
సిఫార్సు చేసిన కోర్సు

Recommended course

Job location
Microsoft Word 2013- Advanced

Recommended course

Job location
MS Word 2010

Recommended course

Job location
Microsoft Power Point 2016

Recommended course

Job location
VSkills Certified Data Entry Operator
మీరు నియామకం చేస్తున్నారా?
ఇది ఉచితం*