మా గురించి
GEX Search is an innovative and progressive global recruitment company that understands the importance of mapping talent pockets & generating a global pool of talent. Which qualifies them to cater to their client with the best available IT and Executive talent available across the globe. GEX Search’s approach to innovative sourcing and validating methods which are constantly adaptive to technology results in the outcome of a highly credible fitment.
US కోసం ఎందుకు పని చేస్తున్నారు
5 Days working Excellent growth opportunity and open culture to promote Merit Standard Fix Shifts 360 degree recruitment process Lucrative Salary Onsite Training Rewards and Recognition Be a part of learning culture
మేము యూత్ లో ఏమి వెతుకుతున్నాము
Excellent Communication Skills Smart Confident Extrovert Team Player
ఆఫీసు స్థానానికి
Ahmedabad , Gex search (Pacific global solutions) 3 floor, Megha engineering and infrastructure limited building Opp Vodafone house block B Makarba, prahladnagar , 380051
Popularity address map


(తాజా నవీకరణలను, వార్తలను మరియు ఉద్యోగ అవకాశాలను పొందడానికి ఈ టాలెంట్ కమ్యూనిటీలో చేరండి!)
GEx Search Pvt Ltd https://www.static-contents.youth4work.com/y4w/Images/CompColleges/20190521161544.png?v=20190521161544'
Gex search (Pacific global solutions) 3 floor, Megha engineering and infrastructure limited building Opp Vodafone house block B Makarba, prahladnagar,Ahmedabad-380051,Gujarat,India Gex search (Pacific global solutions) 3 floor, Megha engineering and infrastructure limited building Opp Vodafone house block B Makarba, prahladnagar,Ahmedabad-380051,Gujarat,India Gujarat 380051 India
మీరు నియామకం చేస్తున్నారా?
GEx Search Pvt Ltd లో ఆసక్తి ఉందా?
మా సంస్థ మరియు సంస్కృతి గురించి మరింత తెలుసుకోండి.