మా గురించి
We are GODREJ, Established in 1897, the Godrej Group has its roots in India's Independence and Swadeshi movement. Our founder, Ardeshir Godrej, lawyer-turned-serial entrepreneur failed with a few ventures, before he struck gold with a locks business.

Today, we enjoy the patronage of 1.1 billion consumers globally across consumer goods, real estate, appliances, agriculture and many other businesses. In fact, our geographical footprint extends beyond Earth, with our engines now powering many of India's space missions.

With a revenue of over USD 4.1 billion we are growing fast, and have exciting, ambitious aspirations. Our Vision for 2020 is to be 10 times the size we were in 2010.

But for us, it is most important that besides our strong financial performance and innovative, much-loved products, we remain a good company. Approximately 23 per cent of the promoter holding in the Godrej Group is held in trusts that invest in the environment, health and education. We are also bringing together our passion and purpose to make a difference through our Good & Green strategy of 'shared value' to create a more inclusive and greener India.

At the heart of all of this, is our people. We take much pride in fostering an inspiring workplace, with an agile and high performance culture. We are also deeply committed to recognising and valuing diversity across our teams ....
US కోసం ఎందుకు పని చేస్తున్నారు
As mentioned above Godrej is a large diversified group. We truly believe in taking care of our employees - On roll and off roll both. We inspire employees to achieve their career goals, provide them learning opportunities along with good earning opportunities.
మేము యూత్ లో ఏమి వెతుకుతున్నాము
We are looking for commitment and passion towards professional targets. Be true to yourself and set a daily pace for achievement.
ఆఫీసు స్థానానికి
Delhi , Godrej Bhawan Delhi Mathura Road Nr. Okhla Railway Station. , 110065


(తాజా నవీకరణలను, వార్తలను మరియు ఉద్యోగ అవకాశాలను పొందడానికి ఈ టాలెంట్ కమ్యూనిటీలో చేరండి!)
Godrej and Boyce Mfg Co Ltd https://www.static-contents.youth4work.com/y4w/Images/CompColleges/20190724110250.png?v=20190724110250'
Godrej Bhawan Delhi Mathura Road Nr. Okhla Railway Station. ,Delhi-110065,Delhi,India Godrej Bhawan Delhi Mathura Road Nr. Okhla Railway Station. ,Delhi-110065,Delhi,India Delhi 110065 India
మీరు నియామకం చేస్తున్నారా?
Godrej and Boyce Mfg Co Ltd లో ఆసక్తి ఉందా?
మా సంస్థ మరియు సంస్కృతి గురించి మరింత తెలుసుకోండి.