మా గురించి

IIT Delhi is an autonomous public engineering, and technology institute of higher education established in 1961, with the help of United Kingdom. Indian Institute of technology Delhi is an institute of national importance and is fifth of all the IIT’s established in India. Originally it was established as the College of Engineering & Technology but it was declared an institute of national importance through the Institute of Technology (Amendment) Act 1963 and renamed as Indian Institute of Technology.

US కోసం ఎందుకు పని చేస్తున్నారు

IIT Delhi, teaching and learning through experience in  classes and in jobs as well. Employees get the oppertunity to learn and discover new things.

మేము యూత్ లో ఏమి వెతుకుతున్నాము

Energetic, Creativity, Innovative and hardworking individuals with Fresh ideas and desire to learn with a willingness to adapt to the ever changing environment.


Follow us for more job updates.

ఆఫీసు స్థానానికి
స్థానం ఏదీ లేదు


(తాజా నవీకరణలను, వార్తలను మరియు ఉద్యోగ అవకాశాలను పొందడానికి ఈ టాలెంట్ కమ్యూనిటీలో చేరండి!)
Indian Institute of Technology Delhi https://www.static-contents.youth4work.com/y4w/Images/CompColleges/5589.png?v=20170605172657'
,Delhi-,Delhi,India ,Delhi-,Delhi,India Delhi India
మీరు నియామకం చేస్తున్నారా?
ఇది ఉచితం*
Indian Institute of Technology Delhi లో ఆసక్తి ఉందా?
మా సంస్థ మరియు సంస్కృతి గురించి మరింత తెలుసుకోండి.